Cykl warsztatów w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiego Uniwersytetu Ludowego

0
112

Górnośląsko-Zagłębiowski Uniwersytet Ludowy zapoczątkował cykl warsztatów, których celem jest rozwój kapitału ludzkiego i społecznego oraz kształtowanie postaw obywatelskich. Odbyły się już pierwsze warsztaty w Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu.

Inicjatywa jest realizowana przez Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”.

Celem Uniwersytetu jest realizacja 5 warsztatów w 5 wybranych miastach województwa śląskiego. Tematyka warsztatów wygląda następująco: 

  • Budowa poczucia własnej wartości i poprawa kompetencji interpersonalnych (umiejętności w zakresie negocjacji, pracy zespołowej, zachowań asertywnych oraz zarządzania przekazem),
  • Podstawy przedsiębiorczości (podstawowe zasady prowadzenia swojej działalności),
  • Kształtowanie podstaw ekologicznych (znaczenie dbania o środowisko naturalne),
  • Kształtowanie kompetencji cyfrowych (zasady bezpieczeństwa w sieci i umiejętności w zakresie rozumienia technologii),
  • Kształtowanie podstaw patriotycznych i wrażliwości kulturalnej (zapoznanie się ze sztuką związaną z patriotyzmem i dziedzictwem narodowym).

Kolejne warsztaty są zaplanowane w Wodzisławiu Śląskim (02.08 / 19.08 / 26.08 / 30.08); w Raciborzu (27.07 / 10.08 / 17.08 / 24.08); oraz w Dąbrowie Górniczej (październik 2022). Kolejne dwa miasta zostaną wybrane przez organizatorów odpowiednio w listopadzie i grudniu 2022 roku.

Podczas warsztatów Instytut zapewnia poczęstunek, a dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziane są gadżety nawiązujące do identyfikacji wizualnej projektu. 

Aby dowiedzieć się o szczegółach oraz zapisać się na kolejne warsztaty, zapraszamy odwiedzić stronę Instytutu.

Artykuł powstał we współpracy z organizacją partnerską – Instytutem Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki.