Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

0
118

Celem Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych jest wszechstronne wsparcie aktywności społecznych podejmowanych przez gliwiczan. Osoby te mogą liczyć na pomoc w kwestiach technicznych i merytorycznych. Głównymi odbiorcami działań są gliwickie stowarzyszenia i fundacje.

Jak czytamy na stronie dawnego Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, od około 20 lat wspierają gliwiczan i organizacje pozarządowe, które wykazują pewne inicjatywy. W skład ich oferty wchodzą m.in. doradztwo i szkolenia, a także projekty animacyjne, czy nagradzanie aktywności poprzez np. wsparcie sprzętowe.

Poza tym Centrum 3.0 promuje i animuje aktywność społeczną, a także wspiera inicjatywy kulturalne. W instytucji tej działają dwa wyspecjalizowane działy. Są to dział NGO i projektów, który m.in. wspiera organizacje pozarządowe, pomaga im w pozyskiwaniu partnerów, a także prowadzi szkolenia i dział aktywności społecznej, który zajmuje się m.in. wsparciem grup nieformalnych i inicjatyw oddolnych, edukacją obywatelską, aktywizacją seniorów, czy pośredniczeniem w wolontariacie. 

Na stronie internetowej Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych znajdziemy różne zakładki, które mogą nas zapoznać np. z bazą NGO, ofertą wolontariatu, działaniami, jakie miasto podejmuje w kierunku organizacji pozarządowych, czy strefą seniora. Ta ostatnia propozycja zawiera listę organizacji pozarządowych i inicjatyw, które są skierowane do osób w starszym wieku. Poza tym są tam zaprezentowane możliwości spędzenia czasu wolnego, funkcjonujące uczelnie III Wieku, a także porady, np. na temat nowinek technologicznych i internetu.

Dodatkowo strona umożliwia rezerwację pomieszczeń w Centrum 3.0. W ofercie znajdują się różne sale, np. kuchnia, sala gimnastyczna, sala dla 20 osób, a nawet sala taneczna z lustrami. 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową: http://gods.gliwice.pl 

grafika: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię