Antropocen – odpowiedź systemu ziemskiego na działalność człowieka

0
80

Temat zmiany klimatu oraz wpływu ludzkości na stan naszej planety jest aktualny jak nigdy wcześniej. Wyzwania zdefiniowania i scharakteryzowania epoki, w której człowiek jest głównym zagrożeniem dla ekosystem i geologicznego systemu planety Ziemia, podejmie się podczas otwartego spotkania profesor Martin J. Head z Kanady.

Antropocen nie jest oficjalnie uznany za epokę geologiczną, jednak jest postulowany przez wiele środowisk naukowych. Zaproponowano nazwać tak obecny czas w dziejach Ziemi, charakteryzujący się intensywną ludzką działalnością na globalną skalę, radykalnie wpływającą na przebieg procesów geologicznych. Antropocen charakteryzuje szereg unikalnych cech, takich jak zanik bioróżnorodności, zmiany klimatu, zmiany na powierzchni planety, eksploatacja złóż i zanieczyszczenie środowiska.

Spotkanie ma na celu poruszyć dany temat, opierając się na opinii ekspertów. Głównym gościem będzie profesor Martin J. Head – stratygraf i profesor zwyczajny nauk o ziemi, jednak przede wszystkim popularyzator wiedzy o antropocenie jako zjawisku „gwałtownego przyspieszenia”. Podczas wykładów umiejętnie łączy aspekty nauk humanistycznych i ścisłych, aby dowieść, że ludzkość wkroczyła w nową epokę geologiczną.

W prowadzenie dyskusji zaangażuje się prof. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

Spotkanie jest organizowane przez Klub Myśli Ekologicznej we współpracy z Metropolią GZM, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Instytutem Geologicznym PAN w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się w środę 12 października o godzinie 17:30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Zapraszamy!