Tarnowskie Góry z Konkursem Kultura 2022

0
195

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się do otwartego konkursu ofert pt. Konkurs Kultura 2022, który został ogłoszony przez Burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha. O co chodzi w konkursie, kto i jak może się do niego zgłosić? Przedstawiamy w artykule! 

Konkurs Kultura 2022 został stworzony w celu realizacji działań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podczas ogłoszenia wyników zostanie wyłoniony podmiot, który wesprze te działania, poprzez organizowanie imprez kulturalnych w celu, jak czytamy z listu Burmistrza, zapewnienia szerokiej oferty kulturalnej dla mieszkańców Tarnowskich Gór. 

Do konkursu mogą zgłosić się wyłącznie organizacje pozarządowe, które zostały wymienione w odpowiednich ustawach. Prawną dokumentację można znaleźć w ogłoszeniu konkursowych, do którego link znajduje się poniżej. 

W tym samym ogłoszeniu zostały sprecyzowane konkretne zadania, które mogą być realizowane na terenie miasta lub poza nim na rzecz mieszkańców. Na liście znalazły się, np. imprezy, festiwale, przeglądy, wystawy, konkursy, warsztaty i konferencje. Możemy przeczytać, że zadania te mają promować działania i osiągnięcia lokalnych twórców i środowisk artystycznych, upowszechniać literaturę, edukację kulturalną, a także promować i chronić dziedzictwo kulturowe miasta. 

Zadanie będzie realizowane w okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku. Ważne jest, że ten sam podmiot może złożyć wyłącznie dwa wnioski. Miasto na realizację zadań przeznaczyło 250 tys. złotych (o 50 tys. mniej niż w tamtym roku).

Oferty będą przyjmowane do 25 marca. Wszyscy zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie. Wszystkie inne ważne wytyczne, informacje oraz zasady znajdują się pod tym samym linkiem. 

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię