Seminarium dla bibliotekarzy o programie Erasmus+

0
249

Erasmus+ jest programem dla uczelni wyższych, ich studentów i pracowników. Jego celem jest podnoszenie jakości kształcenia, poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i  pracowników szkół wyższych. 

21 listopada 2022 roku, w Bibliotece Śląskiej odbyło się Seminarium dla bibliotekarzy w ramach programu Erasmus+.

Biblioteka Śląska w Katowicach realizuje projekt edukacyjny, finansowany ze środków programu Erasmus+. Jego celem jest wzrost kompetencji językowych i wiedzy z zakresu nowych technologii kadry pracującej z osobami dorosłymi oraz zapoznanie się z innowacyjnymi metodami pracy. Działania projektu wpisują się w założenia sektora Edukacja dorosłych oraz akcji 1. Mobilności edukacyjnej.

W czasie pierwszego etapu seminarium, który trwał od 11:00 do 12:35, osoby zaangażowane uzyskały podstawowe informacje, dotyczące programu Erasmus+, uczestniczyły w prezentacji online pt.: “Projekty międzynarodowe: doświadczenia Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz dowiedziały się o działaniach międzynarodowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

Po 25-minutowej przerwie, Zuzanna Baron, Sara Nowicka, Stanisław Korfanty i Ryszard Latusek podzielili się swoimi doświadczeniami z programu “Erasmus+ Bibliotekarze = Nowe Technologie”. Na koniec Magdalena Gomułka udzieliła uczestnikom praktycznych wskazówek pisania wniosków dla biblioteki.

W listopadzie natomiast odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu i instytucji, realizujących projekty edukacyjne, finansowane ze środków Erasmus+, które pozwoliło na podzielenie się doświadczeniami, rezultatami innych projektów oraz możliwościami aplikowania do programu Erasmus+.