Pięciolecie Instytutu Śląska Cieszyńskiego

0
153

W listopadzie 2021 roku Instytut Śląska Cieszyńskiego obchodził pięciolecie swojej działalności. Na obchodach podsumowano dotychczasowe przedsięwzięcia, a zaproszeni goście wygłosili swoje przemówienia — oczywiście nie zabrakło także wspólnego świętowania. 

Instytut Śląska Cieszyńskiego to organizacja pozarządowa działającą dla dobra publicznego, kładąca szczególny nacisk na edukację, aktywizację społeczną młodzieży, popularyzowanie historii, dialog międzykulturowy oraz promocję regionu. Instytut założony został w 2016 roku, a teren jego działania obejmuje cały historyczny obszar Śląska Cieszyńskiego, po obu stronach rzeki Olzy. Szczególnie bliskie dla organizacji są idee tolerancji i wzajemnego szacunku wobec różnorodności kulturowej, jak i zagadnienie transgraniczności w kontekście Polski i Republiki Czeskiej. 

Z okazji pięciolecia na forum Instytutu zawitali szefowie zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych —  Maciej Malik z Instytut Roździeńskiego i Petr Kantor reprezentujący czeskie stowarzyszenie Petrklíč help oraz Fundację LAJA. Wydarzenie uświetniły specjalne prelekcje Piotra Kiliana (Pirat Dyplomata) oraz Jana Chmielowskiego. Dodatkowo omówione zostały też plany na przyszłość, kolejne projekty oraz działania.

Instytutowi Śląska Cieszyńskiego gratulujemy tych pięciu lat działalności i życzymy, aby kolejne lata również były tak aktywne, jak poprzednie. Takie stowarzyszenia to miejsca, gdzie najlepiej widać, w jaki sposób buduje się społeczeństwo obywatelskie.