Niepełnosprawność to nie problem!

0
168

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami to święto obchodzone co roku 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia konkretnych działań, w kierunku ich likwidowania.

Osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub psychicznej na co dzień napotykają wiele barier kulturowych, społecznych i architektonicznych, które ograniczają im prawo do edukacji, utrudniają rozwój osobisty i podjęcie pracy. 3 grudnia na całym świecie organizowane są wydarzenia, mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz podkreślić korzyści, płynące z włączania takich osób do życia społecznego.

W tym roku przypada okrągły jubileusz – 30 lat od ustanowienia tego święta przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Z tej okazji, o godzinie 15:00 w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich odbył się seans kinowy, zarówno dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak i dla tych, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o samym święcie i osobach, którym jest ono poświęcone.

Po projekcji uczestnicy odbyli wspólne rozmowy, dotyczące bieżącej sytuacji osób z niepełnosprawnością oraz zastanowili się, co można zrobić, aby jeszcze bardziej wspierać ich w świecie nie zawsze przystosowanym do ich potrzeb. 

Akcja ta nie tylko pomaga nam uzmysłowić sobie problemy, z którymi borykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnością, ale też pokazuje, że niepełnosprawność to nie koniec świata i da się z nią żyć. My natomiast możemy pomóc, działając na rzecz osób niepełnosprawnych lub po prostu nie ignorując ich istnienia w życiu społecznym.