#Na Pomoc Ukrainie! Częstochowa dla Ukrainy

0
133

Władze Częstochowy w dobie aktualnych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie i napływem ludności z tamtych ziem postanowiły uruchomić specjalną witrynę internetową ukraina.czestochowa.pl, będącą zbiorem najważniejszych informacji dla uchodźców, ale także dla osób, które wyrażają chęć pomocy. 

Aktualnie mamy do czynienia z ogromnym szumem informacyjnym o możliwościach pomocy dla Ukrainy, potrzebnych wnioskach czy miejscach, które udzielają pomocy. Naprzeciw tej sytuacji Częstochowa uruchomiła specjalną witrynę: ukraina.czestochowa.pl pod hasłem Częstochowa dla Ukrainy. Na stronie znajdziemy dwie zakładki, tj. Gdy potrzebuję pomocy oraz Gdy chcę pomóc. Portal internetowy został stworzony nie tylko dla poszkodowanych w wojnie, ale także osób, które chcą ich wesprzeć. Witryna funkcjonuje w dwóch językach, stąd każdemu łatwo będzie się po niej poruszać a sam interfejs jest bardzo przystępny. 

W zakładce: Gdy potrzebuję pomocy znajdują się informacje o niezbędnych procedurach, transporcie, zakwaterowaniu, wyżywieniu, pomocy rzeczowej, edukacji, pracy, pomocy medycznej, informacje dotyczące wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej. Znajduje się tam również osobna zakładka Dla dzieci, gdzie można znaleźć informacje o wsparciu dla dzieci i młodzież, zajęciach szkolnych, sportowych czy seansach filmów w języku ukraińskim. Każda z tych zakładek jest rozwijana na bieżąco i przekierowuje nas do konkretnych informacji. 

Natomiast w kolumnie Gdy chcę pomóc znajduje się ankieta, którą można wypełnić, by wyrazić chęć pomocy w różnym zakresie, np. pracy, tłumaczeń, zbiórek rzeczowych, pomocy w transporcie. Widnieją tutaj także informacje, dotyczące zbiórek pieniężnych i rzeczowych, leków i środków opatrunkowych, transportu, porad dla goszczących, wolontariatu. 

Warto dodać, że w Częstochowie przy ul. Śląskie ⅗ mieści się Punkt Informacyjno-Pomocowy, który otwarty jest w godzinach pracy Urzędu Miasta, czyli od 7:30 do 15:30. Na miejscu dostępny jest tłumacz oraz doradca.