Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej

0
50

Młodzież z Województwa Śląskiego stawia na zgłębienie znaczenia demokracji i instytucji demokratycznych inicjując projekt o nazwie Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej. Idea ta wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Młodzieży.

Celem projektu jest odpowiedź na istniejące zapotrzebowanie, które wykazała śląska młodzież i lokalni decydenci w kwestii podejmowania działań umożliwiających nie tylko wspólne spotkania, ale także zdobycie nowych, cennych umiejętności, które będą mogły okazać się przydatne w odpowiedzi na istniejące problemy, a także potrzeby. Uczestnicy dokonują rzetelnej dyskusji dotyczącej aktywności społecznej, a także obywatelskiej młodzieży oraz dokonują oceny działań dotychczasowych w tej materii. 

Projekt zakłada wiele powiązanych ze sobą integralnie działań. Ważnym elementem tej inicjatywy jest seria spotkań i wydarzeń, które mają umożliwić młodzieży szansę bezpośredniego spotkania z osobami odpowiedzialnymi za politykę oraz ukierunkowanych na ukazywanie znaczenia i wzmacnianie oddziaływania Europejskiego Roku Młodzieży. 

Efektami podjętych działań są między innymi: 10 podcastów i 7 webinarów, a także gra planszowa. Ponad to ma powstać diagnoza potrzeb i raport „Śląska Karta Młodzieży”. Do tej pory przeprowadzono konferencje w: Gliwicach, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Cieszynie i Siemianowicach Śląskich. 

Warto również dodać, że 15 września w Mikołowie odbędzie się konferencja w ramach Młodzieżowej Akademii Demokracji Lokalnej. Wciąż można dołączyć do zespołu projektowego. Szczegóły: https://www.akademiademokracji.com/mikolow

Odpowiedz

Napisz komentarz
Twoje imię