Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej w Gliwicach

0
106

Wielka sala sejmowa w Warszawie to być może pierwsze, co przyjdzie nam na myśl, kiedy słyszymy słowo “demokracja”. Często zapominamy, że polityka, jak i zmiany, które niesie, zaczynają się już w małych gminach. I że młodzież także może dawać im początek.

Z dnia 2 na 3 grudnia 2022 roku w ramach Europejskiego Roku Młodzieży odbyła się w mieście Gliwice Młodzieżowa Akademia Demokracji Lokalnej. Przedsięwzięcie to stawiało sobie za cel zwiększenie świadomości młodzieży o działaniu samorządów, lokalnych organizacji pozarządowych oraz innych struktur polityki lokalnej, także wpływu, jaki młodzież może na te organy wywierać.

Wydarzenie odbyło się w Hotelu Royal. Młodzi ludzie z Gliwic i innych regionów Śląska mogli za darmo wysłuchać polityków i aktywistów, zainteresowanych polityką młodzieżową, a także podjąć z nimi debatę. 

W ramach projektu dyskutowaliśmy, między innymi, o partycypacji gliwickiej młodzieży w lokalnej polityce, roli organizacji pozarządowych w działaniu instytucji demokratycznych w procesie legislacyjnym, a także w realizacji działań jednostek samorządu terytorialnego. Podjęliśmy również debatę o wpływie polityki lokalnej na jakość życia mieszkańców.

Zorganizowaliśmy także wydarzenie outdoorowe na rynku w Gliwicach oraz warsztaty liderskie na temat metod partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym. Spotkanie zakończyła sesja ewaluacyjna. 

Gliwicka konferencja była dopiero pierwszą z zaplanowanych aż siedmiu wydarzeń w ramach Młodzieżowej Akademii Demokracji Lokalnej, jakie odbędą się na Śląsku. Informacje na temat organizacji kolejnych i możliwości wzięcia w nich udziału znajdują się na stronie projektu.

Demokracja daje nam możliwości wpłynięcia na politykę nie tylko w trakcie wyborów do sejmu i senatu, parlamentarnych oraz prezydenckich. Angażując się w lokalne inicjatywy obywatelskie i wstępując do organizacji pozarządowych możemy, już jako młodzi ludzie, próbować kształtować otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego warto, by takie akcje, jak ta, przypominały nam o naszych prawach i możliwościach.