Konferencja MAS w Cieszynie

0
143

Instytut Roździeńskiego w listopadzie zorganizował trzydniową konferencję w Cieszynie, która była częścią projektu Młodzieżowa Akademia Samorządowa. Była to jedna z cyklu 9 konferencji, na których poruszane są różne tematy z zakresu samorządu terytorialnego. 

Młodzieżowa Akademia Samorządowa to projekt, którego głównym celem jest przybliżenie tematyki samorządu terytorialnego młodym ludziom. Każda z konferencji poświęcona jest innym zagadnieniom, aby kompleksowo móc omówić zawiłą problematykę. W Cieszynie głównym tematem naszych paneli były powiaty, a konkretniej ich miejsce w samorządzie, zadania, cele oraz krytyczne spojrzenie, dzięki któremu mogliśmy usłyszeć argumenty za i przeciw ich istnieniu. Warto zaznaczyć, że w panelach dotyczących powiatów brali udział specjaliści, którzy albo byli członkami zarządów powiatów, albo piastują to stanowisko nadal. 

Wykorzystując specyfikę Cieszyna na konferencji poruszono również temat transgraniczności, który chyba cieszył się największym zainteresowaniem. Wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami z Czech, debatowano na temat plusów i minusów specyficznego położenia Cieszyna oraz szans i zagrożeń jakie mogą z tego wynikać. Dodatkowo na zakończenie rozmawiano na temat możliwej współpracy w przyszłości i realizowaniu wspólnych projektów, które mogą zbliżyć młodzież z obydwu państw. 

Cała konferencja przebiegała w przyjaznej atmosferze, a uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę z zakresu samorządu terytorialnego. Warto również dodać, że poza samym powiatem, poruszono jeszcze temat gminy Cieszyn oraz Młodzieżowych Rad Miast czy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+ w ramach akcji 3 sektora Młodzież – wsparcie reform w edukacji, rozwój polityki młodzieżowej. W ramach tej części programu wspierane były działania ukierunkowane na budowanie szczerego dialogu między młodymi ludźmi, a osobami odpowiedzialnymi za politykę na różnych jej szczeblach.