Katowicki Diament Edukacyjny

0
98

Za kilka dni zakończy się rok szkolny 2021/2022, a uczniowie katowickich szkół udadzą się na wakacje. Ci, którzy sumiennie przepracowali ten rok, będą mieli szansę na otrzymanie Katowickiego Diamentu Edukacyjnego! Czym jest nowy system premiowania uczniów? Kto i jak może złożyć wniosek? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu! 

Katowicki Diament Edukacyjny to nowy system premiowania uczniów, który został wymyślony przez miasto Katowice. W tym roku miasto otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Nauki, a zatem jak podkreśla prezydent Marcin Krupa, to zobowiązuje do dbania  o właściwe postawy wśród młodych katowiczan. Program nie tylko będzie gratyfikował te osoby, które uzyskały wysoką średnią ocen, ale także obejmować będzie nagrody dla osób uzdolnionych, utalentowanych, a także tych, którzy mają jakieś konkretne osiągnięcia. 

Nowy program ma zastąpić dotychczasowy Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych “Prymus”, który funkcjonował przez ostatnie 11 lat i nagradzał tylko tych uczniów, którzy mieli wysoką średnią lub tytuł laureata, bądź finalisty konkursu przedmiotowego. KDE ma spojrzeć szerzej na miejscową młodzież, ponieważ osiągnięcia i sukcesy nie sprowadzają się zaledwie do dobrych ocen w szkole. 

Kto może otrzymać nagrodę? 

Katowicki Diament Edukacyjny będą mogli otrzymać uczniowie zamieszkali w Katowicach, którzy uczą się w szkołach publicznych i niepublicznych, zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, za osiągnięcia w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek. Nagrody przyznawane będą w kilku kategoriach: nauki humanistyczne i języki obce, nauki ścisłe i przyrodnicze, zawodowstwo i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, edukacja regionalna, kultura i sztuka, sport. Będą one wręczane również z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe, czyli dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych. Pod uwagę nie są brani uczniowe szkół dla dorosłych. 

Jak można złożyć wniosek do Katowickiego Diamentu Edukacyjnego? 

Wniosek należy złożyć do 15 lipca 2022 roku w macierzystej szkole. O przyznanie wniosku mogą wystąpić: pełnoletni uczeń, rodzic niepełnoletniego ucznia, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców, dyrektor szkoły/ dyrektor zespołu, dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego. Wniosek znajduje się na końcu regulaminu pod wskazanym linkiem: http://www.sltzn.katowice.pl/index.php/katowicki-diament-regulamin.

Źródło: https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=5330&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}