Gdzie chcą studiować uczniowie z województwa śląskiego?

0
165

W odpowiedzi na to pytanie, postanowiliśmy zapytać uczniów szkół ponadpodstawowych o to, jakie są ich preferencje, dotyczące kształcenia wyższego. W województwie śląskim funkcjonują 44 szkoły wyższe. Które z nich spełniają oczekiwania przyszłych studentów?

Przewodnimi uczelniami na terenie Śląska są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska i Śląski Uniwersytet Medyczny. Wśród popularnych uczelni można również wymienić Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademię Muzyczną w Katowicach i Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. 

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kształci się ponad 21 tysięcy studentów. Główny kampus UŚ mieści się w Katowicach przy ulicy Bankowej. Kolejne kampusy znajdują się w Chorzowie, Cieszynie i Sosnowcu.

Politechnika Śląska aktualnie kształci ponad 18 tysięcy studentów na różnych kierunkach technicznych. Jej kampusy znajdziemy w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach –  to właśnie tutaj mieści się jej główna siedziba.

W naszej ankiecie wzięło udział około 1500 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Były to osoby z różnych miast i okolic, a kwestionariusz został rozesłany za pomocą stron internetowych. Naszym celem było poznanie zamiarów uczniów, poprzez zadanie im kilku pytań zamkniętych o preferowaną szkołę wyższą. Według naszej ankiety aż 50% ankietowanych wykazało chęć podjęcia studiów na uczelniach wyższych w regionie śląskim. 30% nie wyraża chęci studiowania na Śląsku, a za główne przyczyny tej decyzji podają: brak interesującego ich kierunku, zainteresowanie innym miastem, niechęć do uczelni w regionie. 20% uczniów zadeklarowało, że po skończeniu szkoły ponadpodstawowej nie są zainteresowani studiowaniem na uczelni wyższej.

Uczniowie, którzy wyrazili chęć studiowania w województwie śląskim, wskazali następujące uczelnie jako ich potencjalne wybory: Uniwersytet Śląski w Katowicach (25%), Politechnika Śląska (20%), Śląski Uniwersytet Medyczny (17%), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (16%), Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (11%), Akademia Muzyczna w Katowicach (6%). 5% ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji na temat preferowanej uczelni wyższej, ale są skłonni do pozostania na Śląsku.