Fundacja Gniazdo

0
82

Fundacja Gniazdo znajduje się w Katowicach. Jest to idealne miejsce dla osób, które poszukują wolontariatu lub praktyki zawodowej w pracy z dziećmi. Jest to jedna z pierwszych powstałych organizacji pozarządowych w Katowicach, której celem jest wsparcie dzieci i rodzin.

Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo” ma na celu wyrównywanie szans dzieci i umożliwienie im „dobrego startu” w dorosłość, co wiąże się z przygotowywaniem dzieci pod kątem wyposażenia ich w umiejętności i zasoby umożliwiające samodzielne życie zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym. Często jest to powiązane z odrzuceniem wzorców i schematów, które podopieczni poznają w środowisku lokalnym i rodzinnym. Pierwszym i dalej realizowanym celem Fundacji jest „Program Pomocy dzieciom i młodzieży z katowickich rodzin marginalizowanych”.

Organizacja prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego typu socjalnego – Świetlicę Socjoterapeutyczną i Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego, a także prowadzi pracę podwórkową na terenie Bogucic w Katowicach. 

Placówka prowadzi wiele ciekawych akcji i projektów, które są kierowane nie tylko do podopiecznych, ale i do społeczności lokalnej. Jednym z nich był projekt „Recycling artystyczna reaktywacja” realizowany dzięki Programowi Grantowemu firmy Capgemini. Głównym celem było wyposażenie podopiecznych w wiedzę dotyczącą poprawnej segregacji śmieci a także odnośnie zachowań proekologicznych. 

Jedną z akcji, którą przygotowała grupa młodzieżowa działająca przy Fundacji Gniazdo jest Charytatywny Festyn Rodzinny na zakończenie wakacji, który odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 14:00 w Katowicach (Koszutka) przy ulicy Morcinka 19A. W programie zapowiedziano m.in. grill, przekąski, turniej szachowy, gry i animacje, a także strefę relaksu. Inicjatywa młodzieżowa jest realizowana w ramach projektu pn. Centrum Aktywności Młodzieżowej, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Po więcej informacji zapraszamy na https://www.fundacja-gniazdo.org