FIO Śląskie Lokalnie 2022 – wyniki

0
133

Poznaj listę zwycięskich projektów konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2022. Kto dostał 5 tysięcy złotych dofinansowania, a kto 3249 złotych?

Nabór do drugiej edycji FIO Śląskie Lokalnie zakończył się 18 marca 2022 roku o godzinie 15:00.

W dniach 19-20 marca 2022 roku w Gliwicach w siedzibie Operatora (Klaster Innowacji Społecznych w Gliwicach) przy ul. o. Jana Siemińskiego 22 odbyło się Posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja, składająca się z 12 ekspertów oceniających, miała za zadanie ocenić oferty, które zostały złożone w konkursie. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane ocenie pod kątem formalnym, a następnie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Po weryfikacji dokumentacji przesłanych ofert Komisja ustaliła skład komisji oceniającej wnioski: Adam Rojek, Jakub Słomian, Ada Duda, Bartosz Rybczak, Kamil Iwanicki, Łukasz Łój, Jakub Kosoń, Maciej Malik, Katarzyna Loska-Szafrańska, Anna Polak, Karolina Rzepecka, Krzysztof Breguła.

W ramach naboru złożono 402 wnioski, a 85 pomysłodawców uzyskało mikrogranty o wartości od 1000 zł do 5000 zł.

Najwyższy wynik oceny merytorycznej i pierwsze miejsce na liście rankingowej  dostał wnioskodawca – Częstochowski Związek Pszczelarski, z wnioskiem „Wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych w akcji przedstawiania roli pszczół w ekosystemie, ich znaczeniu dla zdrowia człowieka oraz inicjowania działań na rzecz bioróżnorodności wśród dzieci, osób niepełnosprawnych i dorosłych”.

Sumę 5 tysięcy złotych dofinansowania otrzymało 83 z 85 wygranych projektów. Kwotę  4,5 tysiąca złotych otrzymał wniosek numer 105NF (Papież Polak – „Św. Jan Paweł II powołany spośród nas – ocalmy Jego dziedzictwo od zapomnienia”), a kwotę 3249 złotych otrzymał wniosek numer 219NF (ôd Ślůnzoków dlŏ Ślůnzoków – Graczki bajtli).

Lista rankingowa wniosków złożonych w edycji Śląskie Lokalnie 2022:

https://fioslaskie.com/wp-content/uploads/2022/03/Wyniki-naboru-FIO-SL-2022.pdf

Główna strona FIO: https://fioslaskie.com