Cieszyn – transgraniczne miasto

0
157
Granica między Polską a Czechami na Olzie w Cieszynie, przedstawiona od strony polskiej. Znak graniczny Republiki Czeskiej i grupa ludzi stojąca na moście,


Niektóre miasta poprzez swoje specyficzne położenia znajdują się na terenie dwóch państw. Przykładem takiego miasta, nazywanego transgranicznym, jest Cieszyn, które leży zarówno w Polsce jak i w Republice Czeskiej.

Współpraca transgraniczna, to dość szerokie pojęcie, które odnosi się również do samorządu terytorialnego. Polega na podejmowaniu różnych działań, będących narzędziami rozwoju lokalnego, które są szczególnie istotne dla regionów przygranicznych i peryferyjnych. Stanowią one wówczas nie tylko instrument władz lokalnych i regionalnych, ale też instrumentem polityki zagranicznej państwa. Transgraniczność jest zatem wyjątkowym polem dla współpracy i rozwoju, a jednym z przykładowych miast realizującym taką współpracę jest Cieszyn.  

Władze samorządowe jak i organizacje pozarządowe, korzystając ze swojego wyjątkowego położenia, bardzo często podejmują wspólnie działania. Można spotkać się przez to z opiniami, że granica między miastami praktycznie nie istnieje i gdyby nie różnica w językach, trudno byłoby się zorientować, po której stronie Olzy człowiek się znajduje. Podejmowana współpraca obejmuje różne płaszczyzny, przez to wydaje się ona być bardzo wydajną. Często można spotkać przedsięwzięcia dotyczące kultury, historii regionu,  biznesu, polityki młodzieżowej czy sportu. Najciekawszą i najbardziej istotną z punktu wspólnych działań, wydaje się współpraca formalnych i nieformalnych grup mieszkańców. To oni w końcu są najważniejszą częścią samorządu terytorialnego, a region Śląska Cieszyńskiego zdaje się być świetnym przykładem takich działań. 

Warto również wskazać, że władze samorządowe jak i organizacje pozarządowe  podejmują Strategie Współpracy Transgranicznej, gdzie opisują pola wspólnych działań oraz problemy z jakimi oba miasta muszą się uporać. Takie strategie od pewnego czasu podejmowane są w kontekście rozwoju euroregionów, czyli regionów stworzonych przez Unię Europejską. Przez ten fakt widać już, że rozwój takiej transgranicznej gminy jest bardzo specyficzny. 

Transgraniczność to bardzo ciekawe zjawisko znane w całej Europie. Miasta graniczne i ich polityka lokalna mogą być ciekawym doświadczeniem dla osób interesujących się samorządem. Można pokusić się o tezę, że to właśnie w takich miejscach najlepiej dostrzec współpracę międzynarodową.