​​Uniwersytet Otwarty

0
520

Uniwersytet Otwarty na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to inicjatywa, która ma na celu promowanie idei edukacji przez całe życie. W tym celu działalność adresowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, seniorów, osób dorosłych, jak i nauczycieli.

Uniwersytet Otwarty prowadzi kursy dla różnych grup wiekowych: Uniwersytet Śląski Dzieci, Unibot, Uniwersytet Śląski Młodzieży, Uniwersytet Śląski Maturzystów, Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersyteckie Miasteczko Akademickie. Wszystkie te jednostki mają na celu rozwój zainteresowań i pasji naukowych poprzez organizację spotkań i warsztatów o różnorodnej tematyce. 

Kształcenie dorosłych skupia się natomiast w Centrum Studiów Podyplomowych, Evecutive MBA, Akademii Dyplomacji i Otwartych Kursach. Studia Podyplomowe to okazja do rozwijania własnych kompetencji i uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Na Executive Master of Business Administration mamy okazję zdobywania cennej wiedzy z zakresu zarządzania i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Akademia Dyplomacji jest projektem, pomagającym rozwijać wiedzę o współczesnym świecie i stosunkach międzynarodowych na różnych płaszczyznach. Natomiast Kursy Otwarte mają różnorodną tematykę. 

Na Uniwersytecie Otwartym prowadzone są także zajęcia mające na celu rozwój edukacji szkolnej i dydaktyki akademickiej. W tym celu powołano następujące jednostki: Centrum Dydaktyki, Uniwersytet Śląski dla Nauczycieli, Blok Kształcenia Nauczycielskiego, Otwarte Spotkania Dydaktyczne i Kongres Oświaty. Wszystkie te propozycje mają na celu skupienie środowiska nauczycielskiego i rozwój ich kompetencji. 

Na ten moment na zajęcia regularne uczęszcza 4 366 osób, a uczestnikami wszystkich wydarzeń było 33 946 osób. Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe skupiło ponad 17 000 osób, zorganizowano 6 Kongresów Oświaty, 3 edycje Otwartych Spotkań Dydaktycznych i przeszkolono prawie 700 nauczycieli akademickim i doktorantów.

Źródło zdjęcia: uniwersytetotwarty.us.edu.pl